Cultureel verbonden
door middel van training & educatie
training

Met name voor vrouwen met een migratieachtergrond is het niet altijd makkelijk om hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden. Speciaal voor hen heeft Intercultura de genderspecifieke empowerment training ‘Van Binnen Naar Buiten’ ontwikkeld. Deze heeft als doel om de eigenwaarde te versterken, de zelfredzaamheid te vergroten en om actief mee te doen in de maatschappij.

In de training staat psychologisch empowerment centraal. Dit is het innerlijke aspect van empowerment: het geloof in de eigen capaciteiten en krachten van de vrouw om haar omgeving te beïnvloeden en op die manier haar leven vorm te geven. Daarnaast is er aandacht voor interculturele communicatie en cultuurverschillen.

De empowerment training is gestoeld op kennis en ervaring vanuit de psychologie en interculturele communicatie. Om de taalbarrière te overbruggen, werken wij veel met creatieve werkvormen zoals rollenspellen en beeldende opdrachten.

educatie

Intercultura vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland zich thuis voelt. In het proces van integratie kan dit een uitdaging zijn, zowel voor burgers met als zonder migratieachtergrond.

Het krijgen van inzicht in en kennis over de eigen én andermans cultuur kan ervoor zorgen dat de onderlinge acceptatie en waardering groeit. Het zorgt namelijk voor meer begrip tussen de verschillende groepen en voor meer participatie van nieuwkomers. Om dit te bereiken, biedt Intercultura cursussen en workshops aan op het gebied van:

• Cultureel bewustzijn 
• Cultuurverschillen 
• Interculturele communicatie 
• Nederlandse kernwaarden

De lengte kan variëren van een workshop van een aantal uur tot een cursus van meerdere dagdelen. De bijeenkomsten kenmerken zich door een combinatie van theorie met praktische en creatieve werkvormen zoals rollenspellen, multimedia en levensverhalen.

Intercultura kan werkzaam zijn op elke plek waar ontmoetingen plaatsvinden tussen verschillende culturen. Te denken valt aan: scholen, bedrijven, gemeenten en in het bijzonder sociale wijkteams, een inburgeringscursus of participatieverklaringstraject.

maatwerk

In het leveren van maatwerk ligt dé kracht van Intercultura. Elke situatie waarin culturen samenkomen vraagt om een andere aanpak of focus. Graag stellen wij in goed overleg met u het juiste aanbod samen.

Intercultura werkt samen met diverse opdrachtgevers, zoals gemeenten en re-integratie bedrijven. Zo kunnen wij in het kader van de participatieverklaring of de inburgeringscursus een waardevolle bijdrage leveren. Maar ook in samenwerking met sociale wijkteams of de GGD is bijvoorbeeld een op maat gemaakte empowerment training voor vrouwelijke statushouders mogelijk.

Afhankelijk van de wensen, doelen en het budget, wordt er in overleg een training of cursus samengesteld. Intercultura geeft trainingen aan burgers met en zonder migratieachtergrond, in elke leeftijdscategorie.

Kortom: ons aanbod ontstaat in dialoog!

Onze Opdrachtgevers