ANBI & Jaarverslag
Algemeen

Statutaire naam: Stichting Intercultura
RSIN/Fiscaal nummer: 858645956
Bank/IBAN nummer: NL85 TRIO 0338 4892 23
KvK: 71273204

Contactgegevens

T (06) 82 269 055
E info@intercultura.nl
W www.intercultura.nl

Postadres

De Havens 7
8635 ME Boazum

Jaarverslagen

Beleidsplan

Bestuur

Hendrik Jonker
Voorzitter

Esther de Jong
Penningmeester

Willemieke Visser
Secretaris

Missie

EMPOWERMENT, DIVERSITEIT, PARTICIPATIE & INTEGRATIE

Letterlijk betekent empowerment ‘iemand tot iets in staat stellen’. Het stimuleert mensen om hun eigen kracht gebruiken, zowel in hun persoonlijk leven als in hun gemeenschap en samenleving.

Nederland kent een grote diversiteit wat betreft de culturele achtergrond van haar burgers. Dit is een verrijking voor de samenleving, maar levert ook nieuwe vraagstukken op.

Een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving, dat is wat de regering, net als van alle burgers, van nieuwkomers verwacht. Een nieuw bestaan opbouwen in een onbekend land is echter een grote uitdaging.